Callcenter-løsning SalesManager Pro.
Automatisk oppringing basert på ringelister. Helintegrert med standard dokumentformater og populære økonomistyringssystemer. Det intuitive grensesnittet, kombinert med webbasert teknologi gjør selgerne mer effektive. Det avanserte administrative verktøyet gjør det enkelte å følge opp hver enkelt selger, samtidig som statistikker og rapporter genereres helautomatisk. Løsningen er svært robust og driftssikker, og det er lagt vekt på effektive vedlikeholdsrutiner.
Les mer om SalesManager Pro.
Komponenter og produkter for e-business og e-handel, webservices.
Integrasjon mellom applikasjoner, både internt og mellom partnere, er avgjørende for å realisere effektive e-løsninger. En samstemt IT-industri har konkludert med at WEB-services (XML, SOAP, WSDL og UDDI) vil bli den dominerende integrasjons-teknikken i årene framover. Våre  mange erfaringer med J2EE og Microsoft .Net teknologi gjør at vi kan påta oss å levere robuste WEB Services baserte løsninger allerede i dag.
Last ned produktark.
Databasemigrasjon.
Fra tid til annen oppstår behov for migrering fra en databaseteknologi til en annen. Det kan være når selskaper fusjoner og synergieffekter krever samordning av datasystemer, eller når det velges ny dataplattform, når en databaseteknologi viser seg uegnet, er foreldet eller eller rett og slett er for kostbar. I dag benytter en rekke selskaper tidligere generasjoner databaseteknologi som for eksempel IMS og IDMS. Migrering til nyere teknologi er fordelaktig av flere grunner. Eldre systemer er vanskelige å vedlikeholde og utvide, blant annet fordi kompetanse er lite tilgjengelig. Samtidig er det vanskelig for nye applikasjoner å utnytte datagrunnlaget og svartider er dårligere enn med bruk av nyere teknologi. Drifts- og vedlikeholds-kostnader er høye. Vi har spisskompetanse på en rekke databaseteknologier og påtar oss gjerne oppgaver innen utvikling og migrering.
Last ned produktark.
Mobile applikasjoner.
GPRS og UMTS vil gi høyere kapasitet i mobilnettene, og prisen for å være tilknyttet og bruke nettet vil bli redusert. En rekke applikasjoner, både gamle og nye, planlegges klargjort for mobilt bruk. Til sammen betyr dette en eksplosjon i bruk av mobile tjenester over de kommende årene. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi allerede utviklet og tilrettelagt et komponent- bibliotek, utviklet i hovedsak i XML-teknologi, for en rekke behov som utviklere møter i hverdagen. Eksempelvis er det laget en kodegenerator med GUI-grensesnitt og drivere for utvikling for mobiltelefoner og PDAer.
Last ned produktark.
Innvevde systemer (Embedded systems).
Vår samarbeidspartner VisualSoft Technology har i oppdrag for et av Japans ledende forbrukerelektronikk selskaper å utfører forskning og utvikling innen Internett og multimedia. Løsningene implementeres på såkalte set-top bokser for TV og PC-server med LINUX. Blant annet er det utviklet en rekke standard moduler (API’er) som håndterer oppgaver tilknyttet teknologi og plattformer.
Funksjonalitet for Set-top bokser inkluderer blant annet:
  • Brukergrensesnitt for On-Screen-Display av Elektronisk Program Guide (EPG) og konfigureringer.
  • Smartkort for betaling ”per view”.
  • Dekomprimering av PNG/JPEG bilder i sann tid.
  • API for initiering av opptak til Video eller intern disk.

    Funksjonalitet for multimedia inkluderer blant annet:
  • Brukergrensesnitt for konfigurering av server og kommunikasjon mot Internet.
  • API’er for mail klienter, FTP og HTTP
  • API’er for å konfigurere DNS, brannmurer m.m.

Last ned vår produktkatalog.

Datasikkerhet, konfidensialitet og autentisering.
Vi har siden midten av 1990-tallet samarbeide med Rikstrygdeverket, flere norske sykhus og banker om løsninger for konfidensialitet, autentisering og digitale signaturer basert på PKI-teknologi. Før TTP-tjenester ble tilgjengelig fra andre leverandører, ble det også utviklet løsning for utstedelse og distribusjon av nøkler og sertifikater. Det er levert flere hundre slike løsninger for overføring av standardmeldinger (EDI) mellom sykhus og RTV og mellom primærleger og RTV. Både smartkortbasert og programvarebasert teknologi har vært benyttet. Det finnes et eget bibliotek med funksjoner for kryptering, autentisering, digitale signaturer og nøkkel- og sertifikathåndtering, basert på PKI-teknologi.
Last ned produktark.

Noen referanseprosjekter
Eksempler på løsninger innenfor områder beskrevet ovenfor kan lastes ned fra fra vår produktkatalog.
Last ned vår produktkatalog.

Konsulentoppdrag innen våre fagområder.
De fleste tanker er som oftest tenkt før. Det er stor sannsynlighet for at det innen vårt internasjonale nettverk allerede finnes løsninger på de oppgaver du ønsker å løse. Vi kan derfor raskt sette oss inn i og forstå dine behov. Dette gir deg trygghet for at oppgavene blir løst på teknologisk beste måte. Vår erfaring gjør at vi kan anslå omfanget av oppgaven med god nøyaktighet og vil levere riktig løsning til avtalt tidspunkt. Vi har også god kapasitet slik at skulle uforutsette behov oppstå kan vi sette flere ressurser på oppgaven slik at vi likevel kan levere som avtalt. Og når våre timepriser er svært konkurransedyktige blir de totale kostnadene vesentlig lavere enn hva våre konkurrenter kan tilby.