VisualSoft Technologies er et ledende internasjonalt indisk selskap som utvikler spesifikke IT-løsninger for kunder. Selskapet utvikler også standard progamvare og påtar seg å drifte eksterne selskapers forretningskritiske løsninger. Oppdrag utføres enten fra India, hos kunden eller i en kombinasjon hvor noe gjøres i kundens lokaler og resten gjøres i VisualSofts moderne lokaler i India. Flere av selskapets løsninger har av bransjemagasiner blitt vurdert som best i sin klasse. I tillegg er selskapet utnevnt av Forbes Global 2002 til en av verdens 200 beste SMB selskap.
Leverandør av maskinutstyr, programvare og konsulenttjenester til IBM stormaskin- og Unix miljø. Partner med blant andre IBM og SUN. 
Organisasjonskonsulenter med spesialfelter innen offentlig administrasjon. Prosjektledere.
Leverandør av UM (Unified Message) løsninger til teleselskaper. Løsningene leveres som tjenester (Service Provider)