Viscarias formål er å tilby løsninger og tjenester til næringsliv og offentlige etater i Skandinavia. Selskapet har tette allianser med utvalgte  samarbeidspartnere og underleverandører i inn- og utland. Dette gir selskapet tilgang til spisskompetanse og fleksibel kapasitet på de områdene det satses på. Vår samarbeidsmodell garanterer at  kunden får riktig løsning til avtalt tid og avtalt pris.

Leveranser

  • Robuste og funksjonsrike produkter og komponenter for Call-Center, E-Business, Datasikkerhet og Kommunikasjon.
  • Løsninger som kan inkludere ansvar fra idè til produksjon, dvs. prosjektledelse, prosjektering, anskaffelser, integrasjon, installasjon, opplæring, driftsstøtte og løpende vedlikehold.
  • Utviklingsoppdrag basert på nyeste teknologi, -  eller basert på moden teknologi
  • Konsulentoppdrag innen våre fagområder